Vysoké úrokové sadzby

Ako vplývajú vysoké úroky na trh s nehnuteľnosťami?

Kríza a rast úrokových sadzieb

Nepochybne ste aj vy postrehli, že v posledných mesiacoch sme svedkami nárastu úrokových sadzieb na hypotekárnych úveroch. V aktuálnej dobe sa pri trojročnej fixácii pohybujú v rozmedzí 3 – 4 %, no odborníci predpovedajú ich ďalší rast. Počas roka 2023 sa tak možno dostanú aj na viac ako 5 %. Čo je príčinou tohto javu a ako úrokové sadzby ovplyvňujú predaj a prenájom nehnuteľností?

Jednou z najvýznamnejších príčin rastu úrokových sadzieb je vysoká inflácia, ktorá trápi Európsku úniu už viac ako rok. Na spomalenie inflácie využívajú banky práve zvyšovanie úrokových sadzieb. V dôsledku neho sa spomalí celý trh, ľudia obmedzia nákupy a dôjde k postupnej stabilizácii cien.

Teda, úrokové sadzby budú narastať dovtedy, kým Európska centrálna banka nedocieli požadované zníženie vysokej inflácie. Do hry však vstupuje aj energetická kríza a viacero ďalších faktorov.

Náročnejší predaj nehnuteľností a drahšie prenájmy

Rast úrokov spôsobuje, že vlastné bývanie je čoraz menej dostupné. Teda, klesá dopyt po bytoch, domoch a ďalších nehnuteľnostiach. V dôsledku toho niektorí odborníci očakávajú, že domy na predaj a byty na predaj sa budú postupne zlacňovať. Experti predpovedajú, že v nasledujúcich mesiacoch dôjde k zmrazeniu trhu, respektíve, miernemu poklesu cien nehnuteľností.

Nielen predaj, ale aj prenájom bude o niečo menej výhodný. Mesačný nájom bude v dôsledku drahých hypoték a vysokého dopytu pravdepodobne narastať, a to aj o viac ako 10 % v priebehu roka 2023.