Ako predať nehnuteľnosť?

V tomto článku sa budeme venovať predaju nehnuteľnosti a ukážeme vám, aké kroky je potrebné zvoliť pri konkrétnom predaji. Nehnuteľnosti sú dôležitou súčasťou nášho majetku, ale môže stať, že sa dostanete do situácie, kedy chcete alebo potrebujete predať svoju nehnuteľnosť. V našom článku sa budeme zameriavať na rôzne aspekty predaja, od predaja bytu a domu cez predaj pozemku až po predaj starého domu a nehnuteľnosti zaťažené hypotékou. Okrem toho sa budeme venovať aj otázke daní a povinnostiam spojeným s predajom nehnuteľnosti. Budeme sa snažiť vám poskytnúť stručné informácie, ktoré vám pomôžu pri rozhodovaní sa a zabezpečení úspešného predaja vašej nehnuteľnosti.

Ako predať byt s hypotékou?

Ak máte nesplatenú hypotéku, existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predaj uskutočniť. Výmaz záložného práva a predaj nehnuteľnosti sú dva kroky, ktoré si vyžadujú určitý postup a spracovanie. Tu je prehľadná schéma postupu pre tieto dva kroky:

 1. Vyčíslenie zostatku dlhu: Pred začatím procesu výmazu záložného práva musí byť určený zostatok dlhu, ktorý ešte treba zaplatiť. Tento dokument je potrebné vyžiadať a určiť dátum splatnosti. Banka ho vystavuje vždy ku dňu, kedy Vám odchádza najbližšia splátka.
 2. Vyplatenie celej hypotéky: Keď je zostatok dlhu určený, musí byť zaplatený. To sa dosiahne vyplatením zostatku hypotéky. To znamená, že banka dostane peniaze, ktoré jej dlžník dlhuje, a nehnuteľnosť sa stane nezaťaženou.
 3. Vystavenie kvitancie a doručenie na kataster: Banka vystaví kvitanciu, ktorá potvrdzuje, že hypotéka bola úplne zaplatená. Tento dokument sa musí doručiť na kataster, ktorý má 3 dni na výmaz záložného práva.

Väčšinou túto kvitanciu posiela banka, ale možno si ju vyzdvihnúť osobne a doručiť ju na kataster. Po obdržaní kvitancie kataster preverí informácie a následne vykoná výmaz záložného práva banky. Ak všetko prebehne hladko, nehnuteľnosť sa stáva nezaťaženou a môže byť predaná.

Ako predať dom?

Predaj domu môže byť komplikovanejší ako predaj bytu. Pri predaji domu je potrebné zohľadniť viacero faktorov, ako napríklad: rozlohu pozemku, stav domu, susedov, jeho výhody a nevýhody a podobne. Ak chcete predať svoj dom efektívne, odporúčame kontaktovať realitnú kanceláriu. Tá vám môže poskytnúť odbornú pomoc pri stanovení spravodlivej ceny, príprave inzerátov, obhliadke a prezentácii nehnuteľnosti. Využitie služieb realitnej kancelárie môže byť efektívnejšie a môžete očakávať lepšie výsledky. Ak sa rozhodnete pre tento krok, môžete uzavrieť zmluvu o zastúpení pri predaji nehnuteľnosti a dohodnúť sa na spoločnej stratégii predaja a poplatku za poskytnuté služby.

Ako predať byt?

Predaj bytu môže byť jednoduchší ako predaj domu, avšak stále sa môžu vyskytnúť komplikácie, ak nie ste dobre informovaní o procese predaja. Pri predaji bytu je dôležité zistiť trhovú hodnotu nehnuteľnosti, zverejniť ponuku a nájsť potenciálnych kupcov. Podobne ako pri predaji domu, môže byť užitočné kontaktovať realitnú kanceláriu, ktorá vám pomôže pri stanovení ceny bytu, pripraví prezentáciu a zabezpečí nájdenie potenciálnych kupcov. Realitná kancelária zabezpečuje aj právne poradenstvo a môže vám pomôcť s riešením akýchkoľvek problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri predaji.

Ako predať nehnuteľnosť a neplatiť daň?

Pri predaji nehnuteľnosti môže byť potrebné zaplatiť daň z predaja nehnuteľnosti. Avšak, v niektorých prípadoch je možné tento poplatok minimalizovať alebo dokonca úplne odstrániť. Jedným z možných spôsobov ako minimalizovať daň, je predaj nehnuteľnosti na základe darovacej zmluvy. Tento proces zvyčajne zahŕňa prenos nehnuteľnosti na inú osobu, ale bez toho, aby ste získali peniaze za predaj. Darovanie nehnuteľnosti sa môže javiť ako jednoduchý spôsob na minimalizáciu daní, ale je dôležité zvážiť všetky faktory a požiadať o odbornú pomoc pri stanovení najvhodnejšieho riešenia. Odporúčame si dohodnúť stretnutie s odborníkom z realitnej kancelárie.

Ako predať pozemok?

Predaj pozemku môže byť zložitý proces, pretože existuje mnoho faktorov, ktoré treba zohľadniť. Medzi tieto faktory patrí rozloha pozemku, poloha, dostupnosť IS, účel využitia a podobne. Pri predaji pozemku je dôležité zabezpečiť si správne dokumenty a zistiť trhovú hodnotu pozemku. Opäť môže byť užitočné kontaktovať realitnú kanceláriu, ktorá vám môže pomôcť s celým procesom predaja.

Ako predať byt a kúpiť dom?

V princípe platí to isté ako pri byte. Ak máte nesplatenú hypotéku, existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predaj s hypotékou úspešne uskutočniť. Jedným z nich je predaj so súhlasom banky, ktorá vám hypotéku poskytla. Tento proces zvyčajne zahŕňa splnenie všetkých zmluvných podmienok s bankou a následný výmaz záložného práva vašej banky, čo umožní predaj a prepis na nového majiteľa.

Ako predať starý dom?

Ak máte starý dom a chcete ho predať, je dôležité zvážiť jeho stav a nastaviť spravodlivú cenu. Staré domy môžu byť zložitejšie na predaj kvôli potenciálnym problémom z pohľadu amortizácie. Ak chcete predávať starý dom, je dôležité zistiť, aké opravy alebo renovácie sú potrebné a či sa oplatí renovovať alebo demolovať. Zohľadniť treba aj to, aké sú náklady na takéto práce a koľko by mohol stáť dom po ich dokončení.

Ako predať dom s hypotékou?

V princípe platí to isté ako pri byte. Ak máte nesplatenú hypotéku, existuje niekoľko spôsobov, ako môžete predaj uskutočniť. Výmaz záložného práva a predaj nehnuteľnosti sú dva kroky, ktoré si vyžadujú určitý postup a spracovanie. Tu je prehľadná schéma postupu pre tieto dva kroky:

 1. Vyčíslenie zostatku dlhu: Pred začatím procesu výmazu záložného práva musí byť určený zostatok dlhu, ktorý ešte treba zaplatiť. Tento dokument je potrebné vyžiadať a určiť dátum splatnosti. Banka ho vystavuje vždy ku dňu, kedy vám odchádza najbližšia splátka.
 2. Vyplatenie celej hypotéky: Keď je zostatok dlhu určený, musí byť zaplatený. To sa dosiahne vyplatením zostatku hypotéky. To znamená, že banka dostane peniaze, ktoré jej dlžník dlhuje a nehnuteľnosť sa stane nezaťaženou.
 3. Vystavenie kvitancie a doručenie na kataster: Banka vystaví kvitanciu, ktorá potvrdzuje, že hypotéka bola úplne zaplatená. Tento dokument sa musí doručiť na kataster, ktorý má 3 dni na výmaz záložného práva.

Väčšinou túto kvitanciu posiela banka, ale možno si ju vyzdvihnúť osobne a doručiť ju na kataster. Po obdržaní kvitancie kataster preverí informácie a následne vykoná výmaz záložného práva banky. Ak všetko prebehne hladko, nehnuteľnosť sa stáva nezaťaženou a môže byť predaná.

Ako predať byt cez realitku?

Predaj nehnuteľnosti cez realitnú kanceláriu môže byť veľmi užitočným spôsobom na zabezpečenie hladkého a bezpečného predaja. Realitné kancelárie majú skúsenosti s predajom nehnuteľností a sú schopné zabezpečiť všetky potrebné kroky k úspešnému koncu. Okrem toho majú prístup k širšiemu spektru potenciálnych kupcov a dokážu zabezpečiť nadštandardné služby. Jednou z nich je napríklad bezplatné presťahovanie do novej nehnuteľnosti. Túto jedinečnú službu ponúka spoločnosť Newcastle reality. Výhodou predaja cez realitnú kanceláriu je aj to, že môže poskytnúť právne poradenstvo a pomôcť s riešením akýchkoľvek problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť v priebehu predaja.

Chcem predať nehnuteľnosť

Ak sa rozhodnete predať nehnuteľnosť je dôležité mať systematický plán. Tu je pár tipov ako na nič nezabudnúť.

 1. Overte si LV: Skontrolujte list vlastníctva, či na ňom neviaznu ťarchy, exekúcie, vecné bremená, ako napr. doživotné právo bývania, atď.
 2. Nastavte spravodlivú cenu: V tomto prípade Vám môže pomôcť odborný znalec, realitná kancelária alebo rôzne online nástroje.
 3. Propagácia nehnuteľnosti: To, akým spôsobom môžete nehnuteľnosť ponúkať je viac. Jedným z najčastejších nástrojov sú webové stránky, sociálne siete, známy, oznamy na dverách a pod. V tomto prípade môže byť užitočná realitná kancelária, ktorá má prepracovaný marketing a špecializuje sa len na predaj nehnuteľností. Častokrát sa stáva, že má záujemcu z existujúcej databázy klientov.
 4. Obhliadky nehnuteľnosti: Ako hovorí známe príslovie: "Na prvý dojem neexistuje druhá šanca." Preto je dôležité, dobre sa pripraviť na obhliadku. Ako prebieha príprava nehnuteľnosti na predaj? Zamerajte sa na upratanie a presvetlenie priestoru, ako aj maľovanie, opravu zariadenia a odstránenie nepotrebných vecí a pridanie efektných doplnkov do interiéru.
  Taktiež nezabudnite na úpravu exteriéru. Na prípravu využívame rôzne doplnky, ako napríklad vázy, uteráky v kúpeľni, prestierania na stôl, dekoračné predmety a správnu kombináciu farieb. Výsledky home stagingu sú zarážajúce - nehnuteľnosti, ktoré prešli touto formou prípravy sa predajú až o 50% rýchlejšie ako nevybavené nehnuteľnosti. Predajná cena pripravenej nehnuteľnosti sa navyše v priemere zvyšuje o viac ako 6% v porovnaní s nepripravenou nehnuteľnosťou. Ponuka vašej nehnuteľnosti sa odlišuje od ostatných ponúk na realitných portáloch a priláka viac záujemcov.