Aký je postup pri predaji bytu?

Postup pri predaji bytu

Určenie správnej ceny nehnuteľnosti

Ak ste sa už rozhodli predať vašu nehnuteľnosť, je dôležité správne určiť cenu. Nesprávne nastavenie ceny môže spôsobiť nepríjemnosti, pretože nadhodnotená nehnuteľnosť môže odradiť potenciálnych kupujúcich. Ak nehnuteľnosť nebudete vedieť predať a neskôr budete musieť znižovať jej cenu, môže to vzbudzovať podozrenia o jej kvalite. Tento proces môže spomaliť celý predaj a kupujúci môžu stratiť záujem. Preto je kľúčové určiť reálnu cenu, ktorá zodpovedá stavu nehnuteľnosti a jej lokalite. Pre získanie správnej ceny môžete porovnať podobné nehnuteľnosti, využiť služby realitnej kancelárie alebo odborného znalca.

Príprava bytu

Ak chcete predať svoju nehnuteľnosť, čo najrýchlejšie a za najlepšiu cenu, je potrebné ju vopred pripraviť. Cieľom je, aby ju potenciálni kupujúci videli ako svoje budúce bývanie - čisté, útulné a bez akýchkoľvek nedostatkov. V tomto článku sa dozviete ako pripraviť svoju nehnuteľnosť na predaj, a to nielen v období pandémie, aby sa rýchlo a výhodne predala.

Vytvorenie inzerátu

Aby ste prilákali, čo najviac záujemcov potrebujete vytvoriť inzerát, ktorý bude zaujímavý a obsahuje všetky dôležité informácie. V popise by ste sa mali zamerať na stav a veľkosť nehnuteľnosti. Vyhnite sa zbytočným frázam, ktoré by mohli potenciálnych záujemcov odradiť. Ak potrebujete pomoc, neváhajte využiť bezplatné poradenstvo od profesionálov. Stačí vyplniť krátky formulár a získate potrebné rady a tipy, ako vytvoriť dokonalý inzerát pre predaj vašej nehnuteľnosti.

Kvalitné fotografie

Po dokončení prípravy nehnuteľnosti nasleduje fotografovanie. Ak ste si nehnuteľnosť upravili pomocou služby home staging, môžete sa spoliehať na to, že fotografa zabezpečí daná firma. Ak ste si prípravu nehnuteľnosti zabezpečili sami, je na vás, aby ste sa postarali o vytvorenie kvalitných fotografií. Ak nemáte dostatok skúseností s fotografovaním alebo nemáte niekoho, kto by vám s tým pomohol, odporúčame sa obrátiť na profesionála, ktorý dokáže nielen zachytiť krásu nehnuteľnosti, ale aj graficky ju upraviť pre lepší efekt.

Obhliadky bytu

Prezentácia nehnuteľnosti je počas obhliadok so záujemcami a je neoddeliteľnou súčasťou procesu predaja nehnuteľnosti. Počas obhliadok si musíte dať záležať na tom, aby ste odprezentovali svoju nehnuteľnosť v tom najlepšom svetle, zdôraznili jej kladné stránky, no zároveň by ste nemali preháňať a uvádzať nepravdivé informácie, ktoré by sa mohli v budúcnosti vypomstiť. Pre obhliadky odporúčame slnečný deň a najlepšie v poobedných alebo večerných hodinách. Taktiež zabezpečte, aby bola vaša nehnuteľnnosť pred každou prehliadkou dôkladne uprataná a čistá. Nezabudnite, že na prvý dojem neexistuje druhá šanca.

Právne úkony

Predaj bytu si vyžaduje dodržanie viacerých právnych postupov, ktoré sú nevyhnutné pre jeho úspešné zrealizovanie. K tomu potrebujete uzavrieť viacero zmlúv a zabezpečiť ich správne vybavenie pred a počas predaja. Ak už máte kupca, odporúčame uzavrieť rezervačnú zmluvu, ktorá nie je povinná, ale chráni predávajúceho aj kupujúceho. Kupujúci obvykle pri jej uzavretí zloží rezervačnú zálohu, ktorá zostane vám, ak by kupujúci od kúpy vycúval. Nasleduje uzavretie kúpnej zmluvy na byt alebo zmluvy o budúcom predaji (v prípade financovania pomocou úveru), ktorú musí overiť notár a ktorá obsahuje informácie o zmluvných stranách, predmete kúpy, kúpnej cene a mieste a dátume uzatvorenia zmluvy. Potom nasleduje prepísanie vlastníckych práv na katastri, ktoré vyžaduje sprievodný list ku kúpnej zmluve a potvrdenie o bezdlžnosti, ktoré preukazuje, že nemáte žiadne záväzky voči správcovi nehnuteľnosti. V prípade financovania pomocou hypotéky banka spravidla vypracuje záložnú zmluvu, ktorá sa podpisuje medzi predajcom, kupujúcim a bankou, pričom predávajúceho táto zmluva nepostihuje. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa pri zmluvných prevodoch nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Kataster musí rozhodnúť o návrhu na vklad najneskôr do 30 dní od jeho doručenia, pričom v prípade notárskej zápisnice alebo autorizovanej zmluvy rozhodne do 20 dní a v prípade urýchleného konania do 15 dní.

Protokolárne odovzdanie

Po dokončení predchádzajúcich krokov je ešte potrebné zostaviť protokol o odovzdaní bytu a odovzdať kľúče novému majiteľovi. V tomto protokole sa zaznamenajú údaje o predávajúcom a kupujúcom, informácie o byte na základe listu vlastníctva a údaje o meračoch (elektromer, vodomer, plynomer a merač radiátorov), vrátane ich čísiel a stavu. Poslednými krokmi sú prenos energií a médií (internet, televízia, telefón), platobného parkovacieho miesta a pre byt aj nahlásenie zmeny vlastníka správcovskej spoločnosti.

Prepisy energií

Kedy realizovať zmenu odberateľa? Zmena odberateľa môže nastať z týchto troch dôvodov:

 1. 1. Predali ste, získali alebo kúpili nehnuteľnosť (byt, rodinný dom, garáž atď.)
  2. došlo k zániku nájomného vzťahu,
  3. došlo k úmrtiu pôvodného odberateľa

Prepísanie energií pri prevode nehnuteľnosti sa vykonáva nasledovne:

 • Kontaktujte poskytovateľov energií (elektrina, plyn, voda) aspoň 30 dní pred ukončením odberu a informujte ich o plánovanom prepise.
 • Spíšte protokol o prepise energií medzi pôvodným a novým majiteľom nehnuteľnosti, ktorý sa vzťahuje na stav meračov.
 • Odhláste sa z odberu energií v deň prevzatia nehnuteľnosti novým majiteľom.
 • Nový majiteľ sa môže prihlásiť na odber energií ten istý deň, ako sa pôvodný majiteľ odhlási.
 • V prípade, že prepis nebol vykonaný v čase prevzatia nehnuteľnosti, musíte zmenu nahlásiť do troch dní od odhlásenia pôvodného majiteľa (v prípade elektriny).
 • Zmenu môžete vykonať telefonicky prostredníctvom zákazníckej podpory poskytovateľov energií alebo osobne v zákazníckych centrách.
 • Po spracovaní dokumentov vám poskytovateľ energií vystaví potvrdenie s ukončovacou faktúrou preplatku alebo nedoplatku.
 • Pokiaľ ide o prípady zániku nájomného vzťahu alebo úmrtia pôvodného odberateľa, postupujte rovnako ako v prípade predaja nehnuteľnosti a informujte poskytovateľov energií o zmene odberateľa.

  V predchádzajúcom článku sme sa dozvedeli, že správne určenie ceny nehnuteľnosti je kľúčové pre úspešný predaj. Okrem toho sme sa tiež naučili, ako pripraviť nehnuteľnosť na predaj, ako vytvoriť atraktívny inzerát a zabezpečiť kvalitné fotografie. Dôležitou súčasťou procesu predaja nehnuteľnosti sú aj obhliadky s potenciálnymi kupujúcimi, kde je dôležité správne prezentovať nehnuteľnosť a zodpovedne informovať záujemcov. Pokiaľ sa rozhodnete predať svoju nehnuteľnosť, tieto tipy vám pomôžu zvýšiť šance na úspech a dosiahnuť čo najlepšiu cenu.