Vízia

Našou víziou je stať sa top renomovaným poskytovateľom služieb v realitnom odvetví, ktorého cieľom je zabezpečovať kvalitné služby na vysokej úrovni. Taktiež realizáciu stavieb, ako napr.rodinných domov,  bytoviek, polyfunkčných budov a podobne. V prípade požiadavky vieme vytvoriť vizualizáciu a venuje sa aj home stagingu. 

Poslanie

Poslaním spoločnosti Newcastle Reality je poskytovanie služieb na realitnom trhu, na území Slovenskej Reapubliky na neustále sa zvyšujúcej úrovni, a to konkrétne obchodnými aktivitami rozdelenými do štyroch kľúčových segmentov – kúpa, predaj, prenájom a ostatné služby spojené s realitnou činnosťou, pričom segment ostatné služby, zastrešuje napr. odbornú konzultáciu, podporu pri výstavbách, alebo napr. 3D skenovanie budov, pozemkov, vizualizácie s 3D výstupmi, home stagingu atď. Toto poslanie chce Spoločnosť zabezpečovať využívaním synergií, ktoré povedú ku komplexnej spokojnosti jej klientov v súlade s hodnotami a etickým kódexom.

Stratégia

Dlhodobým strategickým cieľom spoločnosti v časovom horizonte na najbližších desať rokov je získať vedúcu pozíciu v realitnom odvetví na území stredného a západného Slovenska.

Miroslav Majer

Miroslav Majer

Zakladateľ spoločnosti Newcastle reality

Mojim cieľom je neustále pracovať na sebe a na rozvoji firmy. V dnešnom rýchlom svete je dôležité udržať sa "vo forme" a ponúkať kvalitné informácie, ako aj vysoký štandard služieb. Tento fakt máme stále na zreteli a je pre nás na prvom mieste. Vieme, že pokiaľ je človek po stretnutí s nami o niečo obohatený, našu prácu robíme správne. Sme mladá realitná kancelária, ktorej záleží na spokojnosti zákazníkov a dbá na kvalitu služieb.